Internetowy Katalog Współczesnych Sztuk Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży

Internetowy Katalog Współczesnych Sztuk Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży został założony w roku 2005 i jest kolejnym krokiem Centrum Sztuki Dziecka w przemyślanej strategii promowania dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Celem Katalogu jest umożliwienie szybkiego dostępu do najnowszych sztuk adresowanych do wszystkich rodzajów teatru. Zawiera on informacje o wybranych tekstach zgromadzonych przez CSD głównie dzięki Konkursowi na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, ale i o tekstach autorów spoza Polski, publikowanych w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży.

Katalog jest systematycznie uzupełniany opracowaniami sztuk z kolejnych edycji konkursu oraz kartami utworów – także polskiej klasyki drugiej połowy XX wieku – ze zbiorów innych instytucji: Biblioteki Akademii Teatralnej w Białymstoku, Teatru Arlekin, Teatru Banialuka, Teatru Animacji w Poznaniu.

Katalog zawiera prosty mechanizm wyszukiwania, pozwalający dotrzeć do wyczerpujących informacji na temat wybranej sztuki. Na funkcjonalną fiszkę składają się m.in.: streszczenie, syntetyczne przesłanie utworu, informacje na temat obsady, prapremiery, uzyskanych nagród, a także lokalizacji danego tekstu.

Serwis www.nowesztuki.pl informuje również o aktualnościach i inicjatywach związanych z dramaturgią współczesną oraz teatrem dla dzieci i młodzieży, odnotowuje premiery, organizowane festiwale, warsztaty dramatopisarskie, seminaria i publikacje.

Serwis prowadzony jest i redagowany przez Izabellę Nowacką.

KURATOR

Zbigniew Rudziński, zrudzinski@csdpoznan.pl, tel. 61 646 44 75