Konferencje naukowe

Biennale Sztuki dla Dziecka jest imprezą interdyscyplinarną i takimi też są konferencje naukowe towarzyszące od lat tej imprezie. Uczestniczą w nich naukowcy z wielu dyscyplin humanistycznych, tworząc podstawy teoretyczne każdego Biennale. Egzemplifikacją tychże rozważań są prezentacje artystystyczne, ilustrujące zmieniające się tematy i problematykę biennalowego Festiwalu, który od kilku lat realizowany jest wiosną, w roku następującym po jesiennej konferencji. Zbiór artykułów powstałych z prezentowanych referatów publikujemy w naszych wydawnictwach książkowych z serii "Sztuka i Dziecko", które ukazują się od 1973 roku. Inicjatorką konferencji i organizatorką spotkań naukowców była w latach 70-tych i 80-tych prof. Maria Tyszkowa z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2005 roku opiekunem naukowym i redaktorem tomów jest literaturoznawca, prof. Grzegorz Leszczyński z Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

zobacz Spis konferencji zorganizowanych w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka w latach 1977-2010