Pod Gwiaździstym Niebem. Wielkopolska 2015

Cykl interdyscyplinarnych warsztatów twórczych, skierowanych do młodzieży uczącej się w gimnazjach, a prowadzonych przez zaproszonych artystów. Organizowane co roku jesienią warsztaty w każdej odsłonie zajmują się innym tematem przewodnim.

Organizatorzy:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań,

tel. 501 476 302, +61 870 81 76, www.stowarzyszeniemagazyn.org

Kurator projektu

Tadeusz Wieczorek

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.