Scena Czytana

To cykl prezentacji najnowszych sztuk teatralnych w formie czytanej przez zawodowych aktorów. Centrum Sztuki Dziecka powołało ją w roku 2005, zapraszając młodzież poznańskich gimnazjów i liceów na spotkania z autorami oraz ich tekstami o aktualnej i ważnej dla młodych ludzi problematyce: dojrzewania, przemocy, problemów w rodzinie, nienawiści, nietolerancji i in. Dla autora taka konfrontacja tekstu z publicznością stanowi sprawdzian zawartości myślowej i formy artystycznej, to dobra lekcja na temat „co i jak pisać”.

Każdego roku organizujemy kika edycji Sceny Czytanej. Rozmowy z młodzieżą prowadzą dziennikarze, reżyserzy teatralni i specjaliści różnych dziedzin. Byli to m.in. Piotr Łazarkiewicz, Dorota Latour, Ewa Orębowska, Alicja Morawska-Rubczak. Ten dialog jest niezwykle żywy, młodzi ludzie z zaangażowaniem i głęboko analizują zawarte w tekstach treści. Wśród autorów czytanych sztuk byli: Krystyna Chołoniewska, Elżbieta Jodko-Kula, Inka Dowlasz, Marta Guśniowska, Malina Prześluga, Piotr Bulak, Robert Jarosz, ale i dramatopisarze spoza Polski: Lutz Hubner i Wajdi Mouawad.

Scena Czytana przez wiele lat była także stałym elementem programu zaniemyskich warsztatów dramatopisarskich, gdzie najnowsze teksty były po raz pierwszy prezentowane publicznie, rozpoczynały swoją sceniczną karierę. W roku 2010 Scena Czytana powędrowała do Gdyni, gdzie została zaproszona na Festiwal RAPORT, a w roku 2011 była gościem Małych Warszawskich Spotkań Teatralnych. Od roku 2005 zadomowiona na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, a w roku 2012 powędrowała na duński festiwal teatrów dla młodego widza w Ringsted.

W 2015 roku miała miejsce po raz pierwszy Scena Czytana dla Młodzieży z Młodzieżą - czytanie przygotowała młodzież z Klub przy Wspólnej pod opieką reżyserską Dorota Abbe z Teatr Nowego w Poznaniu.

Projekt od jego początku realizują Zbigniew Rudziński i Wojciech Nowak. W roku 2011 dołączyła Barbara Małecka oraz w 2013 Izabella Nowacka.

KURATOR

Zbigniew Rudziński, zrudzinski@csdpoznan.pl, tel. 61 646 44 75

Scena Czytana 2015 - podsumowanie

Scena Czytana 2014 - podsumowanie

Galeria: 

Scena Czytana dla młodzieży z młodzieżą