Staż

Jeżeli są Państwo zainteresowani odbyciem praktyk, bezpłatnego stażu lub współpracą w charakterze wolontariusza w naszej instytucji, zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na dużą ilość zgłoszeń odpowiemy na wybrane aplikacje.

* Prosimy osoby niepełnoletnie o załączenie uzupełnionej i podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów Zgody rodziców. Oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie Centrum Sztuki Dziecka po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi.

Wolontariat osób niepełnoletnich
Wolontariuszem może zostać osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i która przedłożyła pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów. Dodatkowy dokument do pobrania ZGODA RODZICÓW.