Zimowe Pogotowie Sztuki

Zimowe Pogotowie Sztuki to twórcze warsztaty dla dzieci organizowane w okresie ferii zimowych. To kreatywne i pomysłowe spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza dla dzieci, które podczas zimowych wakacji pozostają w mieście. W zajęciach biorą udział domy kultury, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły oraz indywidualni uczestnicy. Każdego roku projekt obejmuje kilkanaście spotkań z różnymi artystami i animatorami, w trakcie których dzieci mają okazję do kreatywnej wypowiedzi plastycznej, literackiej i parateatralnej. W każdym spotkaniu bierze udział około 25-30 dzieci. Zajęcia prowadzą artyści związani z Centrum Sztuki Dziecka i ze Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjnym Magazyn. Główne cele Zimowego Pogotowia Sztuki to tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży, stymulowanie twórczego rozwoju i odczuwania piękna, zbliżenie się do poznawania i rozumienia świata. Zimowe Pogotowie Sztuki to wykorzystanie sztuki, aktywności artystycznej jako źródła zabawy i radości, nowych doświadczeń oraz satysfakcji.

 

KURATOR

Tadeusz Wieczorek, twieczorek@csdpoznan.pl, tel. 61 646 44 77

15. Zimowe Pogotowie Sztuki

13. Zimowe Pogotowie Sztuki

12. Zimowe Pogotowie Sztuki